Home

Приключи проектът Young Farmers по Erasmus+

Приключи проектът Young Farmers по Erasmus+

Приключи проектът Young Farmers по Erasmus+

Проектът Young Farmers (YF) кофинансиран по европейската програма Erasmus+ на Европейската комисия приключи на 31 Окт 2022.

Проектът осигури континуитет на набор от инициативи, фокусирани върху изграждането на предприемачески умения чрез създаване на възможности за млади земеделски стопани.

Ключова цел за проекта Young Farmers се явяват редица индикатори, свързани с репродуцируемостта на проектните резултати от страна на заинтересованите лица, със създаването и управлението на инициативи по подобие на Young Farmers като част от спектъра с инструменти и услуги, явяващи се фундамент за по-нататъшно развитие и след приключване на жизнения цикъл на проекта.